Informatie

Tijden & Kosten

Peuterspeelzaal 't Oerke is vanaf 08:30 tot 11:30 uur of met een lekkere gezonde biologische lunch tot 13:00 uur. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
De peuterspeelzaal is tijdens schoolvakanties gesloten.

De buitenschoolse opvang is 40 weken open van 14:30 tot 18:30 uur. Tijdens vakantie's zijn we vanaf 8:00 tot 18:30 uur open. Maandag tot en met donderdag. De kosten zijn 9,09 euro per uur, extra vakantieopvang kost 10,19 euro per uur. Dit kan incidenteel als de groepsgrootte het toelaat.

't Oerke en Het Oerkind zijn gesloten op nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen.
Op 24 en 31 december sluit 't Oerke & Oerkind om 17:00 uur.

Wij halen kinderen op van de Donatushof, Regenboog, Pius X, Borgwal, de Vlinderboom en de Wielingen.

Als u heeft besloten om uw kind bij het Oerke of Oerkind in te schrijven, krijgt u van ons een contract waar de kosten en uren zijn berekend. Deze gegevens heeft u nodig voor het invullen van de kinderopvang toeslag. Wilt u weten wat u gaat betalen klik dan op de volgende link, u wordt doorgestuurd naar de pagina van de belastingdienst.
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Kalender

Tuinvogeltelling (laatste weekend van januari)
Lampionoptocht 31 januari
Warmetruiendag (eerste vrijdag van februari)
Oerke & Oerkind jarig 1 maart
Nederland schoon (3e zaterdag van maart)
Nationale Boomfeestdag (derde woensdag van maart)
Boekenweek (vierde week van maart)
Wandel naar je Werk-dag (eerste donderdag van april)
Nationale sportweek (tweede en derde week van april)
Dag van de Aarde 22 april
Koningsdag 27 april
Kinderdorp Bemmel (herfstvakantie)
Nacht van de nacht (laatste weekend van oktober)

Documenten

Alle documenten van 't Oerke en Het Oerkind zijn te vinden in ons informatie boekje online (even naar beneden scrollen). Wij hebben bij het Oerke & Oerkind besloten onze documenten alleen digitaal inzichtelijk aan te bieden. Dit doen we om nog milieu bewuster om te gaan met onze omgeving, natuur en de aarde. Bewust omgaan met materiaal en grondstoffen en deze bewustwording mee te geven aan de mooie nieuwe generatie waar wij mee werken. Uiteraard kunnen wij deze ducumenten ook via mail met u delen. In de nieuwsbrief stellen we u op de hoogte als er wijzigingen zijn omtrent belangrijke informatie of documenten.


Informatieboekje online

Plaatsingsprocedure

Na ontvangst van het inschrijfformulier, wordt er gekeken of er op de gewenste dagen de mogelijkheid is om u kind te plaatsen. Inschrijven houdt niet in dat uw kind automatisch geplaatst kan worden. Een tweede aanmelding uit eenzelfde gezin van reeds geplaatste kinderen krijgen voorrang. De procedure die wij daarna hanteren gaat op datum van inschrijving. Als er meer inschrijvingen zijn op dezelfde stardatum en er een beperkt aantal kindplaatsen zijn dan wordt de volgorde van inschrijving gehanteerd. De minimale afname is een dagdeel per week. De plaatsing wordt pas definitief na het ondertekenen van het contract.

Aanmelden & wennen

Aanmelden kan via het ouderportaal op onze website. Als je inlogt op het ouderportaal ontvangt u het inschrijfformulier.

De eerste keer naar de peutergroep of buitenschoolse opvang is leuk, maar vaak ook spannend. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw kind een twee  keer mee te laten draaien op de 't Oerke of Het Oerkind.
Bij het 't Oerke is dat twee ochtenden en bij Het Oerkind twee middagen.

Eten, drinken & tractaties

Voeding is belangrijk, 't Oerke en Het Oerkind verzorgt het eten en drinken tijdens de BSO tijd. De voeding is van biologische afkomst. De kinderen krijgen brood, fruit en kruidenthee of water en af en toe biologische diksap.

Probeer traktaties zo gezond mogelijk te houden, in het geval dat u toch snoep wilt geven houdt u dan rekening dat deze zonder kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen zijn.

Buiten, kleding & genieten

De buitenkleding is erg belangrijk. Warm, wind en waterdicht maar ook bewegingsvrijheid zijn zaken die van belang zijn. Omdat we buiten zijn voor de activiteiten en belevingen kan de kleding vies worden, zorg ervoor dat de kleding sterk genoeg is. Een extra setje droge kleding is handig om aan uw kind mee te geven.Graag informeren wij u welke mogelijkheden er zijn voor de aanschaf van buitenkleding.Voor de bescherming tegen de zon is er biologische zonnecrème.

Afmelden, extra (studie)dag, wisselen, beëindigen contract

Mocht u incidenteel een opvangdag extra willen of een dag wisselen, meld dit dan bij de begeleider van uw kind. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd.
Een extra dag wordt in rekening gebracht. Als u kind een dag niet komt of uw kind is ziek meld dit dan tijdig.
Meldt u uw kind af in verband met vakantie of ziekte dan kunnen deze dagen niet geruild worden. In de vakantie kunnen er geen ruildagen aangevraagd worden, danwel opgespaart bij afwezigheid van uw kind.

Tijdens studiedagen en stakingsdagen zijn wij geopend, we hanteren dan vakantietijden van 08:00 - 18:30. Dit dienen ouders minimaal 14 dagen van te voren aan te geven. Deze extra dag wordt in rekening gebracht, u ontvangt hiervoor een factuur.

Het Oerkind en 't oerke hanteert een proeftijd van een maand.
De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. Dit kan vanaf elke dag van de maand. Als u bijvoorbeeld 26 september opzegt, loopt het contract 26 oktober af. Onderdeel van het contract zijn de algemene voorwaarden.

Wij zijn telefonisch te bereiken op: 0615437472

Pedagogisch beleidsplan 't Oerke

Pedagogisch beleid van 't Oerke in vogelvlucht

’t Oerke is een peutergroep onder de wet kinderopvang. Het is dus een kinderdagverblijf die werkt als een peuterspeelzaal. Het is een kleinschalige peutergroep die de kinderen de mogelijkheid biedt door omgevingsgerichte scholing, spelenderwijs zichzelf te ontwikkelen, te leren. De grondgedachte is dat we de hele omgeving, inclusief de natuur als speellokaal gebruiken. In de natuur vindt een kind vrijheid, fantasie en afzondering. Doordat de natuur het beeldend vermogen aanspreekt en uitnodigt de zintuigen maximaal open te stellen, stimuleert ze de creativiteit van de kinderen. Spelen is voor kinderen niet alleen een manier om zich te uiten, maar ook dè manier om te leren en zich te ontwikkelen. Een rustige ongedwongen sfeer is een voorwaarde voor kinderen om tot spel en ontwikkeling te komen. Door mee te doen met de groep leren peuters razendsnel belangrijke (sociale) vaardigheden aan. Een kind dat spelervaring opdoet op de peuteropvang, kan met meer zelfvertrouwen beginnen aan de basisschool. Naast de peutergroep hebben we ook een buitenschoolse opvang, Het Oerkind. Zo bieden we een doorgaande “leerlijn” en continuïteit voor kinderen van 2 t/m 12 jaar

Pedagogisch beleidsplan Het Oerkind

Pedagogisch beleid van Het Oerkind in vogelvlucht
Waarom spelen in de natuur? Als oprichters van Het Oerkind gaan we uit van de gedachten dat het vrij spelen in de natuur bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind. Onderzoeken wijzen uit dat een ongestructureerde omgeving, zoals te vinden is in de moestuin en natuur, een meerwaarde biedt aan de algehele ontwikkeling van kinderen.

  • Kinderen leren op hun eigen lichaam vertrouwen. Ze leren hun eigen krachten en grenzen kennen, en ontwikkelen deze spelenderwijs. Buitenspelen vraagt om ontwikkeling van de motoriek en creativiteit.
  • Daarnaast leren de kinderen in de buiten speelactiviteiten te vertrouwen op elkaar en samen te werken. Vaardigheden die in hun verdere leven van belang zijn.
  • Naast de natuurlijke ontwikkeling van cognitieve, motorische, sensitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden bouwt het kind door veel buiten te spelen een natuurlijke weerstand op. Bewegen, zonlicht en zuurstof bouwen aan een gezond lichaam.
  • Tot slot speelt het aspect van de natuureducatie en het ontwikkelen van waardering voor de natuurlijke omgeving een rol. Vragen als “waar komt ons voedsel vandaan”en “wat is dit voor een beestje” komen aan bod tijdens de beleef activiteiten of wanneer het kind vanuit zijn eigen interesse daaraan toe is. Kinderen raken vertrouwd met de moestuin en natuur en alles wat daar mee te maken heeft. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dit op jonge leeftijd te ontwikkelen.

Denken, voelen en willen. We willen het kind zo goed mogelijk ondersteunen in zijn ontwikkeling en verdiepen ons daarom ook in de ontwikkeling van het kind. Om te weten hoe het kind zich ontwikkelt willen uit gaan van het hele wezen van het kind. We gaan daarom uit van de kwaliteiten van het hoofd, het hard en de handen oftewel het denken, het voelen en het willen.  Bij Het Oerkind houden we altijd rekening met deze kwaliteiten van het kind en zorgen we dat we een evenwichtig aanbod creëren voor het hoofd, het hart en de handen.

Tijdens het tuinieren in de moestuin zullen we stof aanreiken die tot denken aanzet in het hoofd. Door een verhaal over de natuur, spreken we het gevoel aan van de kinderen en wordt het hart vervuld met mooie beelden. Bij al onze buiten activiteiten steken we onze handen uit de mouwen en kunnen alle kinderen hun wil uitleven. Vaste dagritme, natuurlijke locatie en het buitenleven. We werken met een vast dagritme. Daarbij is Het Oerkind een kleinschalige buitenschoolse opvang. Daardoor kennen we elkaar sneller en de ruimte is te overzien. Het gevoel van veiligheid en geborgenheid wordt hierdoor versterkt. De vrijheid wordt ook versterkt door het buitenleven. Hier kunnen zich letterlijk ontwikkelen aan de wereld om zich heen. De natuur heeft ook een schoonheid en een ritmische vormen in zich verborgen. Door vaker buiten te zijn ontdekken de kinderen de schoonheid en het ritme van de natuur.

Pedagogisch coach & beleidsmedewerker

Via onderstaand document vind u de urenverantwoording pedagogigisch coach & beleidsmedewerker bij 't Oerke, Het Oerkind & Het Stoerkind.

Klachten

Onze pedagogisch medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of een klacht heeft, zijn onze begeleiders graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn kunt u zich ook wenden tot de directie. Bij 't Oerke en Het Oerkind hebben we een interne & externe klachtenprocedure, deze kunt u via mail opvragen. Indien we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot de geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten. https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ waarbij wij zijn aangesloten.
We zijn al tien jaar klacht vrij, klik hier onder voor het certificaat.

Controleer altijd of u middels HTTPS verbonden bent alvorens u gaat inloggen!

Nog geen account?

Login op uw account