Informatie

Tijden & Kosten

Peuterspeelzaal 't Oerke is vanaf 08:30 tot 11:30 uur of met een lekkere gezonde biologische lunch tot 13:00 uur. Maandag, dinsdag en donderdag.

Peutergroep is vanaf 07:00 tot 18:30 uur alleen op dinsdag en donderdag.

De buitenschoolse opvang is 40 weken open van 14:30 tot 18:30 uur. Tijdens vakantie's zijn we vanaf 8:00 tot 18:30 uur open. Maandag tot en met donderdag. De kosten zijn 7,75 euro per uur, extra vakantieopvang kost 8,95 euro per uur. Dit kan incidenteel als de groepsgrootte het toelaat.

Wij halen kinderen op van de Donatushof, Regenboog, Pius X, Borgwal en de Vlinderboom.

Als u heeft besloten om uw kind bij het Oerke of Oerkind in te schrijven, krijgt u van ons een contract waar de kosten en uren zijn berekend. Deze gegevens heeft u nodig voor het invullen van de kinderopvang toeslag. Wilt u weten wat u gaat betalen klik dan op de volgende link, u wordt doorgestuurd naar de pagina van de belastingdienst.
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Kalender

Tuinvogeltelling (laatste weekend van januari)
Lampionoptocht 31 januari
Warmetruiendag (eerste vrijdag van februari)
Oerke & Oerkind jarig 1 maart
Nederland schoon (3e zaterdag van maart)
Nationale Boomfeestdag (derde woensdag van maart)
Boekenweek (vierde week van maart)
Wandel naar je Werk-dag (eerste donderdag van april)
Nationale sportweek (tweede en derde week van april)
Dag van de Aarde 22 april
Koningsdag 27 april
Kinderdorp Bemmel (herfstvakantie)
Nacht van de nacht (laatste weekend van oktober)

't Oerke en Het Oerkind zijn gesloten op nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen.
Op 24 en 31 december sluit 't Oerke & Oerkind om 17:00 uur.

Documenten

Alle documenten van 't Oerke en Het Oerkind zijn te vinden in ons informatie boekje online. De documenten die inzichtelijk moeten zijn liggen ook op onze locatie.


Informatieboekje online

Wat gaat uw kind doen

't Oerke
Met behulp van een tekening (pictogrammen) wordt er een dagindeling gemaakt. Daardoor kunnen de kinderen het dagritme volgen. Vaste onderdelen zijn een verhaal, kringactiviteit, natuurbeleving, vrijspel/rustmoment en eetmomenten. Als de kinderen aankomen mogen ze eerst ‘vrij’ gaan spelen. Dat houdt in dat ze een werkje/spelmateriaal pakken waar ze mee aan de gang gaan. We vinden het belangrijk dat ze dit moment krijgen omdat ze vaak al erg goed weten wat ze willen doen en ze zo niet belemmerd worden in hun enthousiasme. Als alle kinderen er zijn starten we met een wandeling of een kringspel. Afhankelijk van de tijd gaan we daarna direct starten met fruit eten. Na het fruit eten gaan we naar buiten. Daar kunnen de kinderen in de beleeftuin spelen. Over het bruggetje lopen, in het zand spelen, met hout bouwen of in een tentje van dekens verstoppen. Na het buitenspelen worden er een aantal kinderen opgehaald. Als die kinderen opgehaald zijn gaan we de tafels dekken voor het brood eten. Na de broodmaaltijd wordt er nog een rustige activiteit gedaan, een verhaal of een tekening maken, voor de rest wordt opgehaald.Het Oerkind
In kleine groepen worden de kinderen meegenomen in de belevingen die de moestuin en de natuur te bieden hebben. Ontwikkeling van de zintuigen is erg belangrijk, zien, horen, ruiken, proeven en voelen worden in de activiteiten gebruikt om de beleving en het waarnemen te stimuleren. Het directe contact met de aarde en de gewassen kweekt een diepere band tussen mens en natuur. Kinderen ontdekken hoe alles groeit door alle stappen in het groeiproces mee te maken. Door onze activiteiten in of met natuurlijke materialen aan te bieden proberen zoveel mogelijk zintuigen aan te spreken. Het klaarmaken van de aarde, het zaaien, wieden, bemesten, water geven tot het oogsten en het laten rusten van de aarde. Activiteiten die voorbij komen naast het onderhoud van de moestuin zijn kunst & techniek en sport & spel. Zoeken naar waterbeestjes, lekker rond het kampvuur kastanjes poffen. Maar ook het maken van een vogelhuisje en vetbollen, sporen zoeken en herkennen. Zo proberen we een evenwichtige afwisseling te maken tussen natuurlijk, creatief en actief.

Een huiselijke plek in een natuurlijke omgeving

Het Oerkind en 't Oerke zijn gevestigd in het clubgebouw van Scouting Bemmel. Een ruime binnenruimte met huiselijke sfeer. We pretenderen een prikkelarme omgeving met zo veel mogelijke natuurlijke en duurzame speel en knutselmaterialen. Aangrenzend aan de binnenruimte is er een uitdagend natuurlijk buitenterrein.

De locatie grenst aan een prachtig natuurgebied de Ward en de Bemmelse uiterwaarden. Daarnaast hebben we de beschikking over een moestuin in het moestuinen complex bij de Veldschuur.

Plaatsingsprocedure

Na ontvangst van het inschrijfformulier, wordt er gekeken of er op de gewenste dagen de mogelijkheid is om u kind te plaatsen. Inschrijven houdt niet in dat uw kind automatisch geplaatst kan worden .een tweede aanmelding uit eenzelfde gezin van reeds geplaatste kinderen krijgen voorrang. De procedure die wij daarna hanteren gaat op datum van inschrijving. Als er meer inschrijvingen zijn op dezelfde stardatum en er een beperkt aantal kindplaatsen zijn dan wordt de volgorde van inschrijving gehanteerd. De minimale afname is een dagdeel per week. De plaatsing wordt pas definitief na het ondertekenen van het contract.

Aanmelden, proeftijd en beëindiging contract

Aanmelden kan via het ouderportaal op onze website. Als je inlogt op het ouderportaal ontvangt u het inschrijfformulier. Het Oerkind en 't oerke hanteert een proeftijd van een maand.De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. Dit kan vanaf elke dag van de maand. Als u bijvoorbeeld 26 september opzegt, loopt het contract 26 oktober af. Onderdeel van het contract zijn de algemene voorwaarden.

Wennen

De eerste keer naar de peutergroep of buitenschoolse opvang is leuk, maar vaak ook spannend. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw kind een 2  keer mee te laten draaien op de 't Oerke of Oerkind. Dat betekend dat uw kind b.v. op de peuterdagopvang een ochtend of middag komt wennen, bij een hele dag zijn dat dus twee wenblokken, wat voor wennen niet het meest geschikt is. Met een rustige opstart periode kunnen kinderen wennen aan de pedagogisch medewerkers, de groep en de andere kinderen. Tijdens het intake gesprek bespreken wat onze mogelijkheden zijn en uw wensen.

Ophalen en brengen

Het Oerkind verzorgt het vervoer van school van de BSO, ouders kunnen ook aangeven als hun kind zelfstandig naar de blokhut gaat. Het ophalen doen we met de bakfiets, kinderen met de fiets zijn fietsen zelf voor de bakfiets. Als het van tevoren afgesproken is met de begeleidsters kan uw kind spelen bij een vriend(in). Is er niets besproken dan wordt een kind ten alle tijden meegenomen naar de BSO.Tijdens studie of vakantiedagen worden kinderen door ouders zelf rechtstreeks gebracht naar de blokhut waar Het Oerkind gevestigd is. Dit kan tussen 8:00 en 9:00 uur.

Ophalen door anderen

Het kan voorkomen dat een kind niet door zijn ouders opgehaald wordt. In dit geval willen graag vooraf ingelicht worden door de ouders. Dit kunt u doen door te bellen naar de BSO telefoon; 06 154 374 72

Kleding

De buitenkleding is erg belangrijk. Warm, wind en waterdicht maar ook bewegingsvrijheid zijn zaken die van belang zijn. Omdat we veel buiten zijn voor de activiteiten en belevingen kan de kleding vies worden, zorg ervoor dat de kleding sterk genoeg is. Een extra setje droge kleding is handig om aan uw kind mee te geven.Graag informeren wij u welke mogelijkheden er zijn voor de aanschaf van buitenkleding.Voor de bescherming tegen de zon en zijn er zonnepetten en is er biologische zonnecrème.

Eten, drinken & tractaties

Voeding is belangrijk, 't Oerke en Het Oerkind verzorgt het eten en drinken tijdens de BSO tijd. De voeding is van biologische afkomst. De kinderen krijgen brood, fruit en kruidenthee of water en af en toe biologische diksap.

Probeer traktaties zo gezond mogelijk te houden, in het geval dat u toch snoep wilt geven houdt u dan rekening dat deze zonder kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen zijn.

Afmelden, extra dag, wisselen of flex contract

Mocht u incidenteel een opvangdag extra willen of een dag wisselen, meld dit dan bij de begeleider van uw kind. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd. Een extra dag wordt in rekening gebracht. Als u kind een dag niet komt of uw kind is ziek meld dit dan tijdig. Meldt u uw kind af in verband met vakantie of ziekte dan kunnen deze dagen niet geruild worden. 
Een flex-contract garandeert geen plaats en is daardoor niet zo geschikt voor populaire dagen (dinsdag- en donderdagmiddag tijdens schoolweken.

Wij zijn telefonisch te bereiken op: 0615437472

Studiedagen & stakingsdagen

Tijdens studiedagen en stakingsdagen zijn wij geopend, we hanteren dan vakantietijden van 08:00 - 18:30. Dit dienen ouders minimaal 14 dagen van te voren aan te geven. Deze extra dag wordt in rekening gebracht, u ontvangt hiervoor een factuur.

Pedagogisch beleidsplan 't Oerke

Pedagogisch beleid van 't Oerke in vogelvlucht

’t Oerke is een peutergroep onder de wet kinderopvang. Het is dus een kinderdagverblijf die werkt als een peuterspeelzaal. Het is een kleinschalige peutergroep die de kinderen de mogelijkheid biedt door omgevingsgerichte scholing, spelenderwijs zichzelf te ontwikkelen, te leren. De grondgedachte is dat we de hele omgeving, inclusief de natuur als speellokaal gebruiken. In de natuur vindt een kind vrijheid, fantasie en afzondering. Doordat de natuur het beeldend vermogen aanspreekt en uitnodigt de zintuigen maximaal open te stellen, stimuleert ze de creativiteit van de kinderen. Spelen is voor kinderen niet alleen een manier om zich te uiten, maar ook dè manier om te leren en zich te ontwikkelen. Een rustige ongedwongen sfeer is een voorwaarde voor kinderen om tot spel en ontwikkeling te komen. Door mee te doen met de groep leren peuters razendsnel belangrijke (sociale) vaardigheden aan. Een kind dat spelervaring opdoet op de peuteropvang, kan met meer zelfvertrouwen beginnen aan de basisschool. Naast de peutergroep hebben we ook een buitenschoolse opvang, Het Oerkind. Zo bieden we een doorgaande “leerlijn” en continuïteit voor kinderen van 2 t/m 12 jaar

Pedagogisch beleidsplan Het Oerkind

Pedagogisch beleid van Het Oerkind in vogelvlucht
Waarom spelen in de natuur? Als oprichters van Het Oerkind gaan we uit van de gedachten dat het vrij spelen in de natuur bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind. Onderzoeken wijzen uit dat een ongestructureerde omgeving, zoals te vinden is in de moestuin en natuur, een meerwaarde biedt aan de algehele ontwikkeling van kinderen.

  • Kinderen leren op hun eigen lichaam vertrouwen. Ze leren hun eigen krachten en grenzen kennen, en ontwikkelen deze spelenderwijs. Buitenspelen vraagt om ontwikkeling van de motoriek en creativiteit.
  • Daarnaast leren de kinderen in de buiten speelactiviteiten te vertrouwen op elkaar en samen te werken. Vaardigheden die in hun verdere leven van belang zijn.
  • Naast de natuurlijke ontwikkeling van cognitieve, motorische, sensitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden bouwt het kind door veel buiten te spelen een natuurlijke weerstand op. Bewegen, zonlicht en zuurstof bouwen aan een gezond lichaam.
  • Tot slot speelt het aspect van de natuureducatie en het ontwikkelen van waardering voor de natuurlijke omgeving een rol. Vragen als “waar komt ons voedsel vandaan”en “wat is dit voor een beestje” komen aan bod tijdens de beleef activiteiten of wanneer het kind vanuit zijn eigen interesse daaraan toe is. Kinderen raken vertrouwd met de moestuin en natuur en alles wat daar mee te maken heeft. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dit op jonge leeftijd te ontwikkelen.

Denken, voelen en willen. We willen het kind zo goed mogelijk ondersteunen in zijn ontwikkeling en verdiepen ons daarom ook in de ontwikkeling van het kind. Om te weten hoe het kind zich ontwikkelt willen uit gaan van het hele wezen van het kind. We gaan daarom uit van de kwaliteiten van het hoofd, het hard en de handen oftewel het denken, het voelen en het willen.  Bij Het Oerkind houden we altijd rekening met deze kwaliteiten van het kind en zorgen we dat we een evenwichtig aanbod creëren voor het hoofd, het hart en de handen.

Tijdens het tuinieren in de moestuin zullen we stof aanreiken die tot denken aanzet in het hoofd. Door een verhaal over de natuur, spreken we het gevoel aan van de kinderen en wordt het hart vervuld met mooie beelden. Bij al onze buiten activiteiten steken we onze handen uit de mouwen en kunnen alle kinderen hun wil uitleven. Vaste dagritme, natuurlijke locatie en het buitenleven. We werken met een vast dagritme. Daarbij is Het Oerkind een kleinschalige buitenschoolse opvang. Daardoor kennen we elkaar sneller en de ruimte is te overzien. Het gevoel van veiligheid en geborgenheid wordt hierdoor versterkt. De vrijheid wordt ook versterkt door het buitenleven. Hier kunnen zich letterlijk ontwikkelen aan de wereld om zich heen. De natuur heeft ook een schoonheid en een ritmische vormen in zich verborgen. Door vaker buiten te zijn ontdekken de kinderen de schoonheid en het ritme van de natuur.

Klachten

Onze pedagogisch medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of een klacht heeft, zijn onze begeleiders graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn kunt u zich ook wenden tot de directie. Bij 't Oerke en Het Oerkind hebben we een interne & externe klachtenprocedure, deze procedure is op te vragen via de mail, ook er ligt op de locatie ook informatie. U kun ook kijken op https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ waarbij wij zijn aangesloten.
We zijn al tien jaar klacht vrij, klik hier onder voor het certificaat.

Controleer altijd of u middels HTTPS verbonden bent alvorens u gaat inloggen!

Nog geen account?

Login op uw account